دستگاه H ساز

برای ساخت و تولید انواع مقاطع H و I با قابلیت مونتاژ اتوماتیک جان و بال تا ضخامت 35 میلیمتر و ابعاد بال 800 تا 100 میلیمتر و به طول 22 متر

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید