خط مشی

       خط مشي شركت  صنعتی تیر و ستون پارس

          مديريت شركت صنعتی تیر و ستون پارس با  هدف ایجاد مجموعه ای پویا و با تاکید بر توليد محصول با كيفيت و بهبود مستمر آن ، حفظ محيط زيست ، جلب رضایت مشتریان و فرایند گرائی را وظيفه كليه بخشهای سيستم مديريت مي داند و براين اساس استانداردهاي :

ISO 9001 : 2008 & ISO 14001:2004& OHSAS 18001:2007,ISO/TS 29001:2010را به عنوان مدل اجرايي و سیستم مدیریتQHSE-MS  را بر مبنای راهنمای توسعه و استقرار سیستم  مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست انتخاب نموده است تا زمينه را براي افزايش بهره وري وتعالي سازماني فراهم نمايد.  

        كاركنان مجموعه كه به عنوان مهمترين سرمايه محسوب مي شوند ، مسئوليت خود مي دانند كه با درك كاملازانتظارات مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع در قالب الزامات قانوني و ساير الزامات و نيز در جهت اهداف سازمان تلاش نمايندتا رسيدن به توسعه پايداركه اصلي ترين هدف مجموعه مي باشد محقق گردد 0  

        مديريت و كليه كاركنان مجموعه با نگرش بهبود مستمر در كليه ابعاد در جهت تحقق اهداف زير تلاش مي نمايند:

1 ـ آموزش فراگير و مستمر به منظور توسعه همه جانبه منابع انساني و ارتقاء سطح مهارت ودانش آنها.

2 ـ بهينه نمودن فرایند توليد جهت ارائه محصول با كيفيت و حفظ محيط زيست توام با حفظ سلامتي و  ايمني همه كاركنان .

3 ـ  حضور مستمر و فعال در بازارهاي داخلي و خارجي و كوشش جهت افزايش سهم بازار و افزایش توان رقابتی .

4 ـ کوشش در جهت حفظ منابع و بهینه سازی مصرف انرژی و كاهش آلودگي ، ضايعات و نيز بازيافت ضايعات .

5 ـ حركت در مسيرتعالي سازمان به منظور شناسايي فرصت هاي بهبود و تلاش در جهت تبديل اين فرصتها به نقاط قوت و تلاش در جهت ايجاد روابط سالم و افزایش میزان رضایتمندی کلیه ذی نفعان از قبيل مشتريان ،كاركنان ، سهامداران و سرمايه گذاران و استفاده از باز خورد آنها در بهبود مستمر عملكرد خود.

6 ـ بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای با پیشگیری ، کنترل و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای و ایجاد انگیزش و ارتقاء سطح فرمت کیفی ، ایمنی و محیط زیست در پرسنل شرکت.

 7 ـ بهبود مستمر در كليه امور سازمان با تدوين اهداف و برنامه هاي اجرايي .

8 ـ افزايش سود آوري شركت از طريق افزايش توليد و كاهش هزينه هاي غير ضروري .

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید